Matematyka
marina1093
2017-06-25 09:31:44
mam 50 uczniów ich średnia testu wynosi 8.4. 30 z uczniów to chłopcy i ich średnia to 8.25. Oblicz średnią dziewczyn.
Odpowiedź
Ala2704
2017-06-25 10:24:11

x=średnia dziewczyn (30*8,25+20x)/50=8,4             *50 247,5+20x=420 20x=172.5                           /20 x=8,625 "Non nobis Domine, non nobis, sed Nomine tuo da gloriam." Pozdrawiam M.Y.

DuziaNanuSia
2017-06-25 10:25:26

Średnia dziewczyn to 8,625

Dodaj swoją odpowiedź