Chemia
MikeZZ
2017-06-25 09:59:04
Zapisać równania połówkowe i zbilansować reakcje utleniania redukcji. Wskazać utleniacz i reduktor Cr^+3 + Cl2 + OH-    --> CrO4 ^2- = Cl- +H2O
Odpowiedź
ykusia
2017-06-25 14:45:51

Cr³⁺ + Cl₂ + OH⁻ -----> CrO₄²⁻ + Cl⁻ + H₂O utlenianie: Cr³⁺ + 8OH⁻ ------> CrO₄²⁻ + 3e⁻ + 4H₂O         /×2 redukcja: Cl₂ + 2e⁻ ----> 2Cl⁻         /×3 Uzgodniona reakcja: 2Cr³⁺ + 16OH⁻ + 3Cl₂ ------> 2CrO₄²⁻ + 8H₂O + 6Cl⁻ utleniacz: Cl₂ reduktor: Cr³⁺ :-) ;-)

Dodaj swoją odpowiedź