Fizyka
Agga12
2017-06-25 10:26:24
Dany jest zespół czterech kół zębatych o promieniach r1, r2, r3, r4. Koło pierwsze wykonuje N obrotów na minutę. Obliczyć prędkość obrotową koła IV oraz całkowite przełożenie i.
Odpowiedź
goska12320
2017-06-25 14:31:00

Jeżeli koło 1 obraca się z prędkością N obrotów na minutę to drugie z prędkością Nr1/r2 obr/min trzecie: Nr1/(r2*r3) obr/min czwarte Nr1/(r2*r3*r4) obr/min i=r2*r3*r4 / r1

Dodaj swoją odpowiedź