Matematyka
rajak23
2017-06-25 10:40:04
-x2 + 2x +4 ≤0 Ktoś jest w stanie rozwiązać tą nierówność ?
Odpowiedź
nnnnn
2017-06-25 11:49:11

[latex]-x^{2}+2x + 4 leq 0\\M. zerowe:\-x^{2}+2x+4 = 0\a = -1, b = 2, c = 4\Delta = b^{2}-4ac = 2^{2}-4cdot(-1)cdot4 = 4+16 = 20\sqrt{Delta} = sqrt{20} = sqrt{4cdot5} = 2sqrt{5}\\x_1 = frac{-b+sqrtDelta}{2a}=frac{-2+2sqrt{5}}{2cdot(-1)}=frac{-2(1-sqrt{5})}{-2}=1-sqrt{5}\\x_2 = frac{-b-sqrt{Delta}}{2a} = frac{-2-2sqrt{5})}{2cdot(-1)}=frac{-2(1+sqrt{5})}{-2} = 1+sqrt{5}\\a extless 0, to ramiona paraboli skierowane do dolu; wartosci leq 0 pod osia OX[/latex] [latex]x in (-infty;1-sqrt{5} extgreater cup extless 1+sqrt{5};+infty)[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź