Matematyka
mocna
2017-06-25 10:53:44
Z tali 40 kart zawierających karty od 1 - 10 w czterech kolorach wyciągnieto losowo 2 karty bez zwracania. Jakie jest prawdopodobieństwo, że suma tych dwóch kart będzie mniejsza od 22? Analogicznie dla sumy mniejszej od 28.
Odpowiedź
lkio
2017-06-25 13:15:52

[latex]\|Omega|={40choose2}= dfrac{40!}{2!cdot38!} =39cdot20=780 \ \Najwieksza suma, to 10+10=20 extless 22 \ \|A|=780 \ \P(A)==780/780=1 zdarzenie pewne. \ \Analogicznie: \ \P(B)=1[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź