Język angielski
janus
2017-06-21 23:59:45
podaj formę past czasowników 1 Do 2 Nake 3 See 4 Cat 5 Write 6 Break 7 Sing 8 Swim 9 Play 10 Come Proszę o szybką pomoc
Dodaj swoją odpowiedź