Matematyka
dzydziek
2017-06-25 13:17:14
zadanie 1. liczba x stanowi 30% dodatniej liczby y. jakim procentem liczby x jest liczba y? zadanie2. jakim procentem liczby 24 jest 40% liczby 6?
Odpowiedź
kinia82
2017-06-25 17:29:56

Rozwiązanie w załączniku :)

gff
2017-06-25 17:31:11

1) x=0,3y 0,3y=100% y=a% Czyli : [latex] frac{100}{3} =333,(3)[/latex] ≈333% 2) 40% liczby 6 0,4·6= 2,4 24-100% 2,4-X% [latex]X= frac{2,4*100}{24} =10[/latex]  Odp :  Jest to 10% . 

Dodaj swoją odpowiedź