Matematyka
alicka345
2017-06-25 13:58:14
Wyrażenie [latex] frac{ sqrt{a} + sqrt{b} }{a-b} : frac{ab}{ sqrt{a} - sqrt{b} } [/latex] dla a=[latex]3+ sqrt{2} [/latex] i b=[latex]3- sqrt{2} [/latex] jest równe...?
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-06-25 17:53:42

[latex]= frac{sqrt{a}+sqrt{b}}{a-b}* frac{sqrt{a}-sqrt{b}}{a*b}=\ = frac{a-b}{(a-b)ab} \ a-b eq 0\ a eq b\ = frac{1}{ab}\\ frac{1}{(3+sqrt{2})(3-sqrt{2})} = frac{1}{9-2}= frac{1}{7} [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź