Matematyka
staleczka12
2017-06-25 14:39:14
(8 x 3)^10/27^3:32^-6
Odpowiedź
driver17
2017-06-25 14:46:52

[latex]frac{(8cdot3)^{10}}{27^{3}:32^{-6}} = frac{(2^{3})^{10}cdot3^{10}}{(3^{3})^{3}:(2^{5})^{-6}}=frac{2^{30}cdot3^{10}}{3^{9}cdot(2^{-30})^{-1}} = frac{2^{30}cdot3^{10}}{3^{9}cdot2^{30}} = 3^{10-9} = 3^{1} = 3[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź