Fizyka
konradex12
2017-06-25 15:13:24
Znaleźc moment bezwłądnośći układu złożonego z 4 punktów materialnych o masie m umieszczonych na rogach kwadratu o boku a względem osi przechodzącej przez jeden a boków kwadratu. m=0.01kg Oblicz moment pędu wiedząc że w ciągu 1 minuty wykonuje 10 okrążeń. Proszę o dokładne wytłumaczenie i całe rozwiązanie.
Odpowiedź
paysafeee
2017-06-25 17:00:50

Ponieważ oś obrotu zawiera bok kwadratu to moment bezwładności od tych dwóch ciał wynosi 0. Pozostałe dwa ciała są oddalone o a od osi obrotu. Moment bezwładności wyniesie zatem I = 2 * ma^2=0.02a^2 Moment pędu L dany jest wzorem L=Iw         w=10*2π/60  [rad/s] L=0.02a^2 * 10*2π / 60 = 4π/600 a^2 

Dodaj swoją odpowiedź