Język angielski
hsotjo
2017-06-25 15:47:34
Proszę o rozwiązanie tych trzech zadan
Odpowiedź
lalunia13
2017-06-25 18:03:50

Zadanie.1 1.They 2.She 3.It 4.We 5.He (Dla przypomnienia zaimki osobowe to ja, Ty, on, ona, ono itd.) Zadanie.2 1.Him 2.It 3.It 4.Her 5.Them 6.Me 7.Him 8.Us (Zaimki w formie dopełnienia to np. nas, was, jego itd.) Zadanie.3 1.It 2.Me 3.It 4.Us 5.Them 6.It

Dodaj swoją odpowiedź