Matematyka
gabrysia1996
2017-06-25 17:02:44
Dany jest zbiór trójkątów o wspólnym wierzchołku [latex]A(0,6)[/latex]. Boki tych trójkątów przeciwległe wierzchołkowi A zawierają się w prostej o równaniu [latex]y + 2 = 0[/latex] i każdy z nich ma długość 4. Napisać równanie krzywej, która jest zbiorem środków okręgów opisanych na tych trójkątach.
Dodaj swoją odpowiedź