Matematyka
Camilla98
2017-06-25 17:36:54
dany jest kwadrat o kolejnych wierzchołkach a=-4, 2. B= 6,-2 wyznacz promień okręgu na tym kwadracie plis siedzę na egzaminach :(
Odpowiedź
karcia231
2017-06-25 20:50:20

[latex]10^2+4^2=c^2 \\ c^2=116[/latex] [latex]c=sqrt{116}=2sqrt{29} \\ przekatna=2sqrt{29}*sqrt{2}=2sqrt{58} \\ r= frac{2sqrt{58}}{2}=sqrt{58} [/latex]

skrzelo
2017-06-25 20:51:35

A = (- 4 , 2) , B = (6 , - 2) xa = - 41 , xb = 6 , ya = 2 , yb = 2 IABI - długość odcinka  = √[(xb - xa)² + (yb -ya)²] = √[(6 + 4)² + (2 - 2)²] =  = √10² = 10 a - bok kwadratu = 10 d - przekątna kwadratu = a√2 = 10√2 R - promień okręgu opisanego na kwadracie = d/2 = 10√2/2 = 5√2 r - promień okręgu wpisanego w kwadrat = a/2 = 10/2 = 5

Dodaj swoją odpowiedź