Matematyka
trawrore
2017-06-25 18:31:34
Losujemy 3 karty z talii 52 kart. Prawdopodobieństwo, że wylosowaliśmy 3 kiery pod warunkiem, że nie wylosowaliśmy żadnego asa wynosi ?
Odpowiedź
waha
2017-06-26 01:03:13

Prawdopodobienstwo warunkowe. P(B)= wylosowano 3 karty z 48  (oprocz asow, 52-4=48) P(A∩B) = wylosowano 3 kiery z 12 kierow (oprocz asa). [latex]\P(A|B)= dfrac{P(Acap B)}{P(B)} \ \|Omega|={52choose3} \ \ \|B|={48choose3}= dfrac{48!}{3!cdot45!} =46cdot47cdot8=17296 \ \ \|Acap B|={12choose3}= dfrac{12!}{3!cdot9!} =10cdot11cdot2=220 \ \ \P(A|B)= dfrac{220}{17296} = dfrac{55}{4324} [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź